Content Discovery & Native Advertising | Taboola.com
 • <menu id="sg4ik"><strong id="sg4ik"></strong></menu>
 • <nav id="sg4ik"></nav>
  <menu id="sg4ik"><strong id="sg4ik"></strong></menu>
 • <menu id="sg4ik"><nav id="sg4ik"></nav></menu>
  <nav id="sg4ik"><nav id="sg4ik"></nav></nav>
  <menu id="sg4ik"><nav id="sg4ik"></nav></menu>
 • <nav id="sg4ik"></nav>
 • Zirvedeki Yay?nc?lardan Kaliteli Trafik Saglayin. D?nü?üm Al?n ve Gelirinizi Art?r?n.

  Reklamverenler i?in Taboola

  Taboola ??erik Ke?if Platformu ??letmenizin Pazarlama Ba?ar?s?n? Art?rmak i?in Geli?tirildi

  • Dünyaya Ula??n

   Dünya lideri native ke?if platformuyla üst düzey yay?nc?lar genelinde bir milyardan fazla ilgili kullan?c?ya ula??n ve etkile?ime ge?in.

  • Güvenle Ba?lan

   Programatik ve di?er kanallar arac?l???yla, marka güveninirlili?inden emin olaca??n?z mecralarda videolar?n?z? ve native i?erik kampanyalar?n?z? y?netin.

  • KPI’lar?n?za ula??n

   Pazarlama hedeflerinize ula??n – fark?ndal?k ve yüksek de?erde leadler yarat?n, kullan?c?lar?n?z? harekete ge?meleri i?in y?nlendirin.

  Yay?nc?lar i?in Taboola

  ?nternetin Lider Yay?nc?lar? Kullan?c? Etkile?imlerini ve Gelirini Art?rmak i?in Taboola’y? Se?iyor.

  • Bir Reklam Olu?turun

   Sitenize ve uygulamalar?n?za uygun kullan?c?lar? ?ekin.

  • Etkile?im saglayin

   Ziyaret?ilerinizi memnun edin, ki?iye ?zel deneyimler ve onlara uygun ?nerilerle her bir ziyarettin de?erini artt?r?n.

  • Tüm Platformlardan Gelir Elde Edin

   ?novatif ak?? i?inde video ve i?erik ke?fi ile ezber bozan para kazanma yakla??m?n? tüm platformlarda kullan?n.

  ?ykümüz

  Kullan?c?lar? ilgilenebilecekleri, fakat daha ?nce haberdar olmad?klar? i?eriklere ula?t?r?r

  Taboola, kullan?c?lar?n ilgilerini ?ekecek haberleri, makaleleri, bloglar?, videolar?, uygulamalar?, ürünleri ve di?er i?erikleri yüksek oranda alakal? i?eriklerle ba?da?t?rarak, onlara Web'de i?erik ke?fetme imkan? verir.

  Kullan?c?lar?n ilgisini neyin ?ekti?ini nas?l m? biliyoruz? Machine-learning algoritmalar?n? kullanan teknolojimiz yüzlerce sinyali inceleyerek, her bir kullan?c?n?n tam olarak ilgisini neyin cektigini tespit eder. Bunu her ay 1 milyardan fazla kullan?c? i?in 450 milyardan fazla kez yap?yoruz.

  2006 y?l?nda faaliyete ba?lad???m?zdan beri, dünyan?n en iyi markalar?nin ve en sayg?n küresel yay?nc?lar?n?n bir kombinasyonunu sunarak, Open Web'in lider i?erik ke?if platformu haline geldik.

  Merkezi New York'ta bulunan Taboola'n?n, Los Angeles, Tel Aviv, Yeni Delhi, Bangkok, S?o Paulo, Pekin, ?angay, ?stanbul, Seul, Sidney ve Tokyo'da yerel ofisleri vard?r.

  New York, NY
  Los Angeles, CA
  S?o Paulo, Brazil
  London, UK
  Tel Aviv, Israel
  Istanbul, Turkey
  Bangkok, Thailand
  Gurugram, India
  Tokyo, Japan
  Beijing, China
  Shanghai, China
  Seoul, South Korea
  Sydney, Australia
  Mexico City, Mexico
  Berlin, Germany
  澳博在线平台 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>