Platforma reklamy natywnej i promowania tre?ci | taboola.com
 • <menu id="sg4ik"><strong id="sg4ik"></strong></menu>
 • <nav id="sg4ik"></nav>
  <menu id="sg4ik"><strong id="sg4ik"></strong></menu>
 • <menu id="sg4ik"><nav id="sg4ik"></nav></menu>
  <nav id="sg4ik"><nav id="sg4ik"></nav></nav>
  <menu id="sg4ik"><nav id="sg4ik"></nav></menu>
 • <nav id="sg4ik"></nav>
 • Generuj warto?ciowy ruch w witrynie. Zwi?ksz liczb? konwersji i przychody.

  Taboola dla reklamodawców

  Platforma Taboola s?u?y do rekomendacji tre?ci i powsta?a aby przynosi? korzy?ci marketingowe Twojej firmie

  • Dzia?aj globalnie

   Przyci?gnij uwag? milliarda u?ytkowników znanych i cenionych wydawców poprzez wiod?c? sie? reklamy natywnej.

  • Pewny sposób interakcji

   Twoje kampanie natywne i kampanie wideo mog? dociera? do odbiorców nieinwazyjnie, w ?rodowisku bezpiecznym dla marki, przez kana?y programatyczne lub bezpo?rednie.

  • Osi?gaj wyznaczone KPI

   Realizuj swoje cele marketingowe – buduj ?wiadomo?? marki, docieraj do potencjalnych odbiorców i pomagaj klientom w podejmowaniu decyzji online.

  Taboola dla wydawców

  Znani wydawcy korzystaj? z Taboola, by powi?ksza? liczb? zaanga?owanych odbiorców i generowa? wi?ksze zyski

  • Zwi?ksz liczb? u?ytkowników

   Przyci?gnij w?a?ciwych u?ytkowników do swoich witryn i aplikacji.

  • Zwi?ksz zaanga?owanie

   Zwi?ksz warto?? wizyt na Swojej stronie poprzez poprzez personalizacj? i rekomendacj? tre?ci.

  • Zarabiaj

   Wdra?aj efektywne techniki monetyzacji na wszystkich platformach, korzystaj?c z promowania tre?ci i formatu wideo w innowacyjnym rozwi?zaniu in-feed.

  Historia

  Twórcy najwi?kszej na ?wiecie platformy promowania tre?ci

  Taboola pomaga znajdowa? w?a?ciwe tre?ci online, kieruj?c u?ytkowników do artyku?ów, blogów, filmów, aplikacji, produktów i innych materia?ów, które najprawdopodobniej ich zainteresuj?.

  Sk?d wiemy, co kogo zainteresuje? Wykorzystuj?c algorytmy systemów ucz?cych si?, nasza technologia analizuje setki sygna?ów, by ustali?, jaki typ tre?ci najprawdopodobniej zaciekawi danego u?ytkownika. Dostarczamy ponad 450 miliardów rekomendacji miesi?cznie, obejmuj?c nimi ponad miliard unikalnych u?ytkowników.

  Rozwijaj?c firm? od 2006 roku, stali?my si? wiod?c? platform? promowania tre?ci natywnych, obs?uguj?c? najwi?ksze globalne marki i najbardziej cenionych wydawców z ca?ego ?wiata.

  Taboola ma siedzib? w Nowym Jorku, a tak?e lokalne biura w Los Angeles, Londynie, Tel Awiwie, New Delhi, Bangkoku, S?o Paulo, Pekinie, Szanghaju, Istambule, Seulu, Sydney i Tokio.

  New York, NY
  Los Angeles, CA
  S?o Paulo, Brazil
  London, UK
  Tel Aviv, Israel
  Istanbul, Turkey
  Bangkok, Thailand
  Gurugram, India
  Tokyo, Japan
  Beijing, China
  Shanghai, China
  Seoul, South Korea
  Sydney, Australia
  Mexico City, Mexico
  Berlin, Germany
  澳博在线平台 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>